REKAP RKPD 2021

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Indikator Target Nasional
LEGENDA
    Belum Perkada
    Tidak Tepat Waktu
    Tepat Waktu